Category Archives: Artikel

Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat Ulama) Dalam Hukum Islam


Oleh: Ilda Hayati, Lc, M.A

ilda hayatiA. Pengertian ikhtilaf ( perbedaan pendapat)

Ikhtilaf menurut bahasa adalah perbedaan paham (pendapat). Ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah : khalafa- yakhlifu-khilafan ( (خلف- يخلف-خلافا ), maknanya lebih umum daripada al-dhiddu (الضد), sebab setiap hal yang berlawanan : al diddain (الضدين ), pasti akan saling bertentangan (mukhtalifan) (مختلفا ).

Ikhtilaf menurut istilah adalah berlainan pendapat antara dua atau beberapa orang terhadap suatau ubyek (masalh) tertentu, baik berlainan itu dalam bentuk tidak sama ataupun bertentangan secara deamitral.

Membumikan Ekonomi Islam di Rejang Lebong

Oleh: Jamalludin Rahmat

jamal rahmatNash-nash sendiri tidak dapat berbuat apa-apa, Al-Mushaf tidak dapat berbuat sebelum menjelma pada diri seseorang, dan fondasi-fondasi itu tidak dapat hidup, kecuali apabila ia telah menjadi suatu tingkah laku – Dr. Abdullah Nashih Ulwan-

Di kitabnya yang berjudul “Pedoman Pendidikan Anak-Anak dalam Islam Islam” Dr. Abdullah Nashih Ulwan menuliskan-jika Asy-syari’ah Al-Islamiyah ini bersifat Rabbaniyah, dihiasi dengan kesempurnaan dan diistimewakan dengan reformasi dan kontinuitas, maka apakah fondasi-fondasinya yang paripurna dan berbagai sumbangannya yang reformatif itu hanya merupakan satu gagasan yang hanya ada di dalam pikiran-pikiran dan pandangan-pandangan yang tertulis di dalam buku-buku, ataukah ia benar-benar dapat disentuh oleh tangan-tangan suatu umat dan dapat dilihat mata?-